Cad Cam stomatologija

U savremenoj stomatologiji Cad-Cam tehnologija se koristi da bi olakšala i pomogla stomatolozima i zubnim tehničarima u izradi preciznih zubnih nadoknada: inleja, onleja, endokruna, krunica, faseta i mostova…

Šest sati po ulasku u ordinaciju naša pacijentkinja se srećno osmehivala novim osmehom…

Prednost Cad- Cam tehnologije je pojednostavljenje standardne procedure, značajno bolja preciznost, brzina rada i vidan estetski napredak u izradi protetskih nadoknada. Ono što je do skoro rađeno danima i zahtevalo nekoliko dolazaka u ordinaciju, danas se završava u jednoj ili eventualno dve posete stomatologu.

    Prednosti CAD-CAM sistema:
  • komforan za pacijente
  • ne uzima se otisak zuba na standardni način, postupak je potpuno drugačiji i neuporedivo komforniji
  • koriste se specijalne vrste keramike sa karakteristikama prirodnih zuba
  • visoki estetski standardi protetskih nadoknada
  • trajnost nadoknada
  • ušteda vremena, izrada u jednoj poseti stomatologu