Oralna hirurgija i implantologija

    Oralnu hirurgiju i implantologiju uspešno koristimo kod:
  • oslobađanja neizniklih zuba
  • vađenja neizniklih zuba
  • uklanjanja cista i drugih manjih patoloskih procesa
  • modelovanja koštanih struktura
  • korektivne hirurgije mekih tkiva
  • hiruško terapija parodontopatije
  • implantata