Preventivna i dečja stomatologija

Pripremite vaše dete za prvu posetu stomatologu! Zapamtite, deca se ne rađaju sa strahom od stomatologa – već ga stiču kroz negativno iskustvo. Veoma je važno da prva poseta stomatologu bude pozitivno iskustvo za Vaše dete i protekne prijatno.

Ortopedija

Ortopedija vilice se bavi prevencijom, dijagnostikovanjem i terapijom nepravilno postavljenih zuba i okolnih struktura. Vrlo je važno pravovremeno otkriti ortodontske anomalije i nakon pregleda, rentgenskog snimka i analize modela pristupiti lečenju. Ortodontska terapija uz obostranu saradnju pacijenta i stomatologa daje odlične rezultate. Ortodontska terapija nije ograničena zivotnim dobom pacijenta.

Parodontologija

Parodontopatija je bolest koja zahvata i razara sva potporna tkiva zuba (desni, cement, periodontalni ligament i alveolarna kost) dovodeći do njihovog klaćenja i ispadanja. Glavni uzročni faktor za nastanak parodontopatije je zubni plak (meke naslage na zubima u kojima kolonije bakterija svojim enzimima i toksinima oštećuju potporna tkiva zuba), a veoma značajni su i genetska predispozicija, neke sistemske bolesti ( dijabetes ) i pušenje.

Protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se prevashodno bavi nadoknadom izgubljenih tkiva usne duplje, pomoću protetskih nadoknada (npr. krunice, mostovi, proteze). Nadoknada kozmetskih defekata, nadoknada na zubnim implantima. Problemi viličnog zgloba takođe spadaju pod polje stomatološke protetike.

CAD-CAM

Primena CAD/CAM (Computer-Aided Design and Computer-Aided Manufacturing) tehnologije u stomatologiji omogućila nam je da skratimo Vaše vreme provedeno u stomatološkoj stolici i omogućimo Vam da dobijete kvalitetan fiksni protetski rad (inleji, onleji, fasete, krunice i mostovi) u jednoj poseti. Na osnovu 3D slike Vašeg zuba, za koji je planirana nadoknada, kompjuter izrađuje odgovarajući protetski rad.

Laser terapija

Laseri se danas s velikim uspehom koriste u brojnim medicinskim indikacijama. Efekat lasera u oblasti stomatologije je višestruko pozitivan na meka tkiva jer obezbeđuje manje invazivne metode s minimumom postoperativnih komplikacija i intervencijama koje uglavnom ne zahtevaju primenu anestezije.

Oralna hirurgija i implantologija

Oralna hirurgija je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne duplje a koja se ne mogu rešiti konzervativnom terapijom. U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korena zuba, operacija vrha korena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, meko-tkivne korekcije, vađenje cista i promena u viličnim kostima itd…

Estetska stomatologija

Kozmetska stomatologija je posledica formiranih visokih kriterijuma u oceni lepote osmeha, pa i lica u celosti. U kozmetsku stomatologiju spadaju intervencije postavljanja plombi čiji oblik i boja savšeno odgovaraju osnovi zuba, estetska protetika, beljenje zuba, postavljanje zubnog nakita, kao i sve drugo što doprinosi savršenom izgledu.

Zdravstveni turizam

Dentalni turizam je grana zdravstvenog turizma. Mnogo ljudi širom sveta dolazi u Srbiju da bi sanirali svoje stomatološke probleme. To je spoj lepog i korisnog-besplatan odmor u službi oralnog zdravlja! Naša ordinacija već godinama ima pacijente iz celog sveta. U početku su to bili naši ljudi koji žive ili rade u inostranstvu, a sada je podjednako puno i stranaca koji nas nalaze putem interneta, našeg sajta, dobijaju preporuke od prijatelja itd...